Eerste walstroomkasten in Europa die voldoen aan Duits ijkrecht

Als je gebruik maakt van een openbare stroomvoorziening, moet je vaak afwachten of de meterstand klopt, of de gegevens veilig worden overgedragen en of je rekening klopt. Nu het platform van Involtum voldoet aan alle eisen van het Duitse ijkrecht is deze onzekerheid verleden tijd.

Een hoop onzekerheden

Iedere bezitter van een elektrische auto herkent dit wel. Je accu is dringend aan een oplaadbeurt toe en je zoekt een openbaar laadpunt op. Je sluit je auto aan op dit laadpunt en start de laadbeurt met een oplaadpas. Aan het einde van de maand krijg je dan een rekening waarop staat hoeveel stroom tegen welke kWh-prijs je op dat laadpunt hebt gebruikt. Helaas waren er bij het laadpunt geen mogelijkheden om de meterstand bij aanvang en einde van de transactie te controleren. Immers, de geijkte meter die door de laadpaal wordt gebruikt is in Nederland over het algemeen niet door de gebruiker afleesbaar. Bovendien moet je maar aannemen dat de laadpaal de meetgegevens op de juiste wijze communiceert met het platform dat de afrekening verzorgt. Daarnaast moet je ook nog eens afwachten tegen welke prijs de geladen kWh’s uiteindelijk afgerekend gaan worden. Kortom, een hoop onzekerheden.

Voldoen aan Duitse ijkrecht

Klopt de meterstand, worden de meterstanden veilig overgedragen en klopt de rekening die de gebruiker van een stroomvoorziening ontvangt? In Duitsland moeten stroomvoorzieningen zoals laadpunten voor auto’s en walstroom zodanig worden ingericht dat de gebruiker daar zekerheid over heeft. In Duitsland moeten alle voorzieningen voor e-mobiliteit dan ook voldoen aan het strenge Duitse ijkrecht. Voor het laden van elektrische auto’s bieden een aantal partijen al ijkrechtconform laden in Duitsland. Voor Walstroom waren zulke voorzieningen nog niet beschikbaar, onder meer doordat aan walstroomvoorzieningen een aantal extra eisen wordt gesteld ten opzichte van de autolaadinfrastructuur.

Walstroom in Noordrijn-Westfalen

Op dit moment worden, na een gewonnen aanbesteding, door Seijsener ruim 120 walstroomvoorzieningen geïnstalleerd langs de kanalen en rivieren in Noordrijn-Westfalen. Schippers in Noordrijn-Westfalen kunnen binnenkort dan ook profiteren van alle voordelen van Walstroom met de zekerheid dat er uitsluitend wordt betaald voor wat er wordt geleverd. De kasten voldoen namelijk als eerste walstroomkasten in Europa aan het Duitse ijkrecht. Het platform van Involtum, dat volledig is aangepast aan alle eisen van het Duitse ijkrecht, stuurt de walstroomkasten aan en verzorgt de afrekeningen met de schippers welke gebruik maken van de walstroomvoorzieningen. De walstroomvoorzieningen van Seijsener/Involtum nemen daarmee dan ook op dit moment een unieke positie in op de Duitse markt.

Hoe werkt het?

De schipper kan een transactie starten via de app, de website of met een Walstroomkaart. Zodra hij een transactie gestart heeft, ontvangt hij een melding over de actuele meterstand in de app en – indien gewenst – per sms. Deze meterstand kan hij vergelijken met de stand in de walstroomkast, voor hij met een druk op de knop de stroomlevering start. Na afloop van de stroomlevering stuurt de walstroomkast de meetgegevens versleuteld naar het platform van Involtum. Door de asymmetrische versleuteling is het onmogelijk dat de gegevens tijdens het versturen gemanipuleerd worden. De schipper zelf kan wel de transactie controleren.

De Nederlandse markt

Ook in Nederland kunnen nu walstroomkasten die voldoen aan het strenge Duitse ijkrecht worden geleverd. De combinatie Seijsener/Involtum is op dit moment de enige partij in Europa die het ijkproces voor walstroomkasten in Duitsland volledig heeft doorlopen. De walstroomkasten zijn daarmee voorzien van een Baumusterprüfbescheiniging (certificering voor toelating) en gebruikers hebben daarmee volledige zekerheid dat wat in rekening wordt gebracht ook daadwerkelijk klopt. Indien gewenst kan de technologie ook worden toegepast in andere producten zoals autolaadpalen en stroomvoorzieningen voor jachthavens en dergelijke.

Geen onnodige kosten

Het grote voordeel van het platform van Involtum is bovendien dat direct na registratie van de stroomvoorziening gebruik kan worden gemaakt. Hiermee kunnen bijvoorbeeld bij autolaadpalen onnodige roamingkosten worden voorkomen. Dit vereist nog enige verdere toelichting. Gebruik je een laadpaal met een andere laadpas dan die van de laadpaalaanbieder, dan geldt een roamingtarief. Net zoals in het verleden met de roamingtarieven bij de telecomproviders, is het dan kassa voor de laadpasaanbieder. Zelfs als de laadpaalaanbieder de stroom gratis weggeeft, wordt meestal aan de gebruiker het volledige tarief van de laadpasaanbieder in rekening gebracht. Bij laadpalen die zijn aangesloten op het Involtum-platform hoef je in principe nooit te roamen. Je meldt je via een app aan bij ons systeem en je kunt direct van het voordelige tarief van de laadpaalaanbieder gebruik maken. De rekening komt dan nooit meer als een verrassing. Wel zo makkelijk, wel zo eerlijk.

Persbericht: Lees hier

Nieuwsgierig?

Wil je eens verder praten over Walstroom of over een van de andere slimme diensten van Involtum? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Wachtwoord vergeten?

Je wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Vul het e-mailadres in waarmee je je hebt aangemeld bij ons en kies een nieuw wachtwoord van ten minste 8 tekens.