Europees bezoek Scheveningen

Het wordt steeds duidelijker dat Europa de strijd tegen milieuvervuiling en klimaatopwarming een stuk harder gaat voeren dan nu het geval is. Fijnstof doodt ieder jaar honderdduizenden in Europa, wat onder meer komt door dieselaggregaten aan boord van vrachtwagens, binnenvaartschepen en riviercruisers. Voor de EU is het een speerpunt om schone infrastructuur te bevorderen. Walstroom kan daarin een belangrijke rol spelen, zowel in binnen- als buitenland. Het bezoek van een Europese delegatie aan de door Involtum geëxploiteerde walstroom punten in Scheveningen illustreert de noodzaak voor een oplossing.

Interesse uit het buitenland

Donderdag 14 maart waren tien vertegenwoordigers uit Europese landen aanwezig in Scheveningen, verenigd in de Government Support Group. Zij waren daar op uitnodiging van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gefaciliteerd door de gemeente Den Haag waren. Onder hen onder meer vertegenwoordigers uit Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. Vooral voor deze landen lijkt walstroom een ideale oplossing om de vervuiling van binnenvaartschepen en riviercruisers te beperken. In Duitsland vanwege de Rijn en in Oostenrijk en Hongarije vanwege het drukke scheepverkeer op de Donau. Rivieren lopen vaak dwars door de drukke binnensteden heen, waardoor aanlegplaatsen pal naast drukke woongebieden liggen.

Waarom walstroom?

Om te voorzien in stroom gebruiken schepen vaak grote dieselaggregaten die veel fijnstof uitstoten. Onnodig, aangezien de stroom ook prima afgenomen kan worden met een stroomkast van walstroom. Het gemak wordt nog groter doordat er simpel betaald kan worden met een app op de telefoon, die weer aan een reguliere betaalmethode gekoppeld kan worden. Het beheer voor de uitbater is daardoor minimaal.

Nederlandse promotie

Volgens Involtum directeur Maarten Hektor is het bezoek een prachtige promotie van Nederland als 'duurzaam' waterland. 'Het laat zien dat walstroom een relevant en betrouwbaar alternatief is voor de traditionele aggregaat. En dat we inmiddels een exploitatiemodel hebben ontwikkeld dat internationaal bruikbaar is. We verzorgen walstroom al in Nederland, Frankrijk en Duitsland. En de uitrol van walstroom gaat ongetwijfeld nog een stuk verder.’

Goede illustratie

De walstroomvoorzieningen in Scheveningen illustreren de milieuwinst optimaal. Waar de omwonenden rondom de zeehaven eerst nog vrijwel wekelijks hun ramen moesten zemen, is de vervuiling daar inmiddels drastisch afgenomen. En dat is niet alleen winst voor de omwonenden, maar uiteindelijk voor iedereen. 

Meer nieuws
Wachtwoord vergeten?

Je wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Vul het e-mailadres in waarmee je je hebt aangemeld bij ons en kies een nieuw wachtwoord van ten minste 8 tekens.