Privacystatement

 

De Walstroom service wordt verzorgd door Involtum Services B.V. (hierna ‘Involtum’). Involtum vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites belangrijk. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Involtum houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Involtum. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Involtum haar verwerkingen aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Involtum verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van Walstroom, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
 • het verwerken van gegevens voor (direct) marketing doeleinden;
 • het innen van vorderingen ten behoeve van derden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
 • het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
 • accountantscontroles;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Marketing

Uw gegevens kunnen door Involtum gebruikt worden om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Involtum en door haar zorgvuldig geselecteerde partners.

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.) kunt u dit aan Involtum melden via ons contactformulier.

Klikgedrag

Op de websites van Involtum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de websites te optimaliseren. Ook kan Involtum de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op haar websites te zetten. Hiermee kan Involtum haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies

De websites van Involtum maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze websites bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijgt u informatie te zien die voor u het meest relevant is.
 • Het opvragen van eerdere voorkeuren.
 • Voor onderzoek, om onze websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van functionaliteiten op de websites van Involtum, bijvoorbeeld voor het gebruik van het vragenformulier, online klant worden en om inloggegevens van uw persoonlijke omgeving te onthouden.

Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de websites van Involtum werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Links naar andere sites

Op de websites van Involtum zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Involtum draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte website(s) een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij(en).

Beveiligen van persoonsgegevens

Involtum neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt Involtum een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht om aan Involtum te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Involtum uw gegevens niet mag verwerken dan kunt u Involtum verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Involtum laat u binnen vier weken weten in hoeverre Involtum aan uw verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan Involtum een legitimatie aan u vragen. Stuur uw verzoek aan Involtum o.v.v. ‘privacy’ via ons contactformulier. Indien u geen marketingmateriaal wenst te ontvangen dan kunt u dat op dezelfde manier aan Involtum kenbaar maken en kunt u zich ook op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink onderin onze mails.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Involtum o.v.v. ‘privacy’, via ons contactformulier.

Wijzigingen

Involtum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacystatement.